Emphasis meaning in marathi?|What is the meaning of Emphasis in marathi 2022

Emphasis meaning in marathi?|What is the meaning of Emphasis in marathi 2022

नमस्कार मित्रांनो स्वागत आहे तुमचे आपल्या माय मराठी ब्लॉग मध्ये आज आपण ह्या पोस्ट मध्ये जाणून घेणार आहोत Emphasis meaning in marathi म्हणजे Emphasis चा मराठीत काय अर्थ आहे तर चला जाणून घेऊया Emphasis marathi meaning.

सुरवात
16 व्या शतकाच्या उत्तरार्धात ग्रीकमधून लॅटिन मार्गे, मूळतः ‘देखावा, शो’, नंतर बोलल्या जाणार्‍या (इंग्रजीमध्ये मूळ अर्थ), अॅम्फेनिन ‘प्रदर्शन’, m-‘ याहून अधिक lies, ‘ + फॅनिन वरून बोलण्याची एक आकृती दर्शवते. ‘दर्शविण्यासाठी’.

Emphasis चा अर्थ काय आहे?
Emphasis चा अर्थ एखादया गोष्टीवर विशेष लक्ष देणे होय.

Emphasis चे अनेक प्रकारचे अर्थ आहेत जसे

भर देणे, महत्त्व , एखाद्या गोष्टीवर जोर देणे असे अनेक Emphasis चे अर्थ आहेत.

चला आता Emphasis ला उदाहरण द्वारे समजूया.

He gave lot of emphasis on cleanliness. त्यांनी स्वच्छ तेवर खुप भर दिला.

The government is giving a lot of emphasis on

vaccination.

सरकार ने स्वच्छतेवर खुप जोर दिला.

Emphasis ज़ोर, महत्व, प्रमुखता, प्रभाव, बोलने में शब्दों पर झटका या जोर

Too much emphasis is placed on research. Our company puts the emphasis on quality.
Marathi: संशोधनावर जास्त भर दिला जातो. आमची कंपनी गुणवत्तेवर भर देते.
Subha repeated her words with special emphasis , as if talking to a very slow person.
Marathi: सुभा ने तिचे शब्द विशेष जोर देऊन पुनरावृत्ती केले, जणू काही अगदी हळूवार व्यक्तीशी बोलत आहे.
he spoke with emphasis and with complete conviction
Marathi: तो जोराने आणि पूर्ण खात्रीने बोलला
I put emphasis on the word fun, twisting it so that it sounded chiding and sarcastic.
Marathi: मी मजेशीर शब्दावर जोर दिला, तो फिरवला जेणेकरून तो मजेदार आणि व्यंग्यपूर्ण वाटेल.
She put emphasis on the word him, and suddenly yesterday’s events came to me and I started to cry.
Marathi: तिने त्याच्या शब्दावर हट्ट धरला आणि कालचा प्रसंग अचानक माझ्या समोर आला आणि मी रडायला लागलो.
He leaned forward in his chair again to give his words more emphasis .
Marathi: आपल्या मुद्द्यावर जोर देण्यासाठी तो पुन्हा खुर्चीवर टेकला.
I also stress that the Government has placed an enormous amount of emphasis on the family.
Marathi: सरकारने कुटुंबावर जास्त भर दिला आहे हेही मी आवर्जून सांगतो.
To achieve the transition, the continent has to put emphasis on technology and innovations.
Marathi: संक्रमण साध्य करण्यासाठी, खंडाला तंत्रज्ञान आणि नवकल्पनांवर भर द्यावा लागेल.
The reality is that in the fire service so much of the emphasis is put on strength and stamina.
Marathi: वस्तुस्थिती अशी आहे की अग्निशमन सेवेत ताकद आणि तग धरण्यावर जास्त भर दिला जातो.
It puts the main emphasis on a cease-fire to end the current violence followed by negotiations.
Marathi: चर्चेनंतर सध्याचा हिंसाचार संपवण्यासाठी युद्धबंदीवर मुख्य भर देण्यात आला आहे.
He spoke in a very strange way, all in Russian of course, with emphasis on every other word that he spoke.
Marathi: तो अगदी विचित्र पद्धतीने बोलला, अगदी रशियन भाषेत, त्याने उच्चारलेल्या प्रत्येक शब्दावर जोर देऊन.
they placed great emphasis on the individual’s freedom
Marathi: त्यांनी व्यक्तिस्वातंत्र्यावर खूप भर दिला
Above all, however, they developed a model of spirituality that placed much emphasis on action in the world
Marathi: तथापि, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, त्याने अध्यात्माचे एक मॉडेल विकसित केले ज्याने जगात कृतीवर जास्त जोर दिला.

Emphasis चे इतर अर्थ “Emphasis Meaning in marathi”
Emphasis म्हणजे भावनिक बाजूवर चिकाटी
Emphasis म्हणजे एखाद्या विशिष्ट वस्तूचे आवश्यककरण
Emphasis म्हणजे वक्तृत्व
Emphasis म्हणजे उच्चारण वर जोर
Emphasis म्हणजे भावना
Emphasis म्हणजे जोर देणे
Emphasis म्हणजे महत्त्व
Emphasis म्हणजे युरेम्पेरासिसेटल
Emphasis म्हणजे ताणलेले
Emphasis म्हणजे क्रियाकलापांची तीव्रता
Emphasis म्हणजे भर
Emphasis म्हणजे विशिष्ट महत्त्व
Emphasis म्हणजे पुष्टीकरण
Emphasis म्हणजे प्राथमिक
Emphasis म्हणजे भर

Emphasis चे समानार्थी शब्द समानार्थी: Synonyms Emphasis in marathi
prominence चा अर्थ प्रमुखता
importance चा अर्थ महत्त्व
significance चा अर्थ महत्त्व
stress चा अर्थ ताण
weight चा अर्थ वजन वाढलेला
attention चा अर्थ लक्ष देने
priority चा अर्थ प्रधान्य
urgency चा अर्थ निकड़
force चा अर्थ सक्ति करने
intensity चा अर्थ तीव्रता
import चा अर्थ आयात
power चा अर्थ शक्ति
momentmark चा अर्थ क्षणचिन्ह
preeminence चा अर्थ अग्रगण्यता
weightage – चा अर्थ वजन

Leave a Comment